Miniox Header Bar

Privacybeleid

1. Persoonsgegevens

Miniox verzamelt en verwerkt uw gegevens, die we via de website https://www.miniox.be/ verkrijgen, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVP of GDPR) en de Wet betreffende Informatica en Vrijheden.

Elk formulier of elke teledienst beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot het strikt noodzakelijke (minimale gegevens) en geeft de volgende informatie:

 • de doeleinden voor de verzameling van deze gegevens (doel);
 • of deze gegevens noodzakelijk of facultatief zijn voor de verwerking van uw verzoek;
 • de personen die mogelijk kennis dragen van deze gegevens (in principe uitsluitend Miniox, tenzij anders aangegeven op het formulier wanneer een overdracht aan een derde noodzakelijk is voor de verwerking van uw verzoek);
 • uw rechten met betrekking tot Informatica en Vrijheden en de manier waarop u deze kunt uitoefenen bij Miniox.

Bij welke gelegenheden verzamelen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden mogelijk verzameld wanneer u:

 • onze website bezoekt, die gebruik maakt van cookies;
 • zich inschrijft voor onze nieuwsbrief;
 • contact opneemt met de klantendienst via eender welk communicatiemiddel waarover u beschikt, zoals e-mail, sms enz.;
 • commentaar of feedback over een artikel geeft;
 • een gegevensformulier of vragenlijst op onze website invult.

De gegevens die worden verzameld in het kader van de aangeboden diensten op http://www.miniox.be/Onthaal_2_1.html worden verwerkt door gebruik van beveiligde protocollen en laten Miniox toe om ontvangen verzoeken in zijn applicaties te beheren.

U kunt contact met ons opnemen voor elke informatie of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot Informatica en Vrijheden aangaande de verwerking van persoonsgegevens die door Miniox worden beheerd:

 • via ons contactformulier
 • of via een ondertekende brief met een kopie van een identiteitsbewijs naar het volgende adres: Waterloosesteenweg 643 B-1050 Elsene, Brussel, België

Wij geven u binnen de 30 werkdagen een antwoord.

2. Toegangsrecht

U kunt rechtstreeks aan een dossierverantwoordelijke vragen of hij over uw persoonsgegevens beschikt, en hem verzoeken om al deze gegevens integraal aan u te communiceren. Door de uitoefening van uw inzagerecht kunt u de juistheid van de gegevens controleren en, indien nodig, de gegevens verbeteren of laten verwijderen.

Voor elke vraag tot inzage van uw persoonsgegevens neemt u contact met ons op:

 • via ons contactformulier
 • of via een ondertekende brief met een kopie van een identiteitsbewijs naar het volgende adres: Waterloosesteenweg 643 B-1050 Elsene, Brussel, België

Wij geven u binnen de 30 werkdagen een antwoord.

3. Rechtzettingsrecht

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren. Het rechtzettingsrecht vloeit voort uit het toegangsrecht. Zo wordt voorkomen dat een instelling foutieve gegevens over u verwerkt of verspreidt.

Voor elke vraag tot inzage van uw persoonsgegevens neemt u contact met ons op:

<
 • via ons contactformulier
 • of via een ondertekende brief met een kopie van een identiteitsbewijs naar het volgende adres: Waterloosesteenweg 643 B-1050 Elsene, Brussel, België

Wij geven u binnen de 30 werkdagen een antwoord.

4. Bezwaarrecht

U hebt het recht om, op wettelijke gronden, zich te verzetten tegen het feit dat uw persoonsgegevens in een gegevensbestand worden opgenomen. In geval van prospectie, met name voor commerciële doeleinden, kunt u dit recht uitoefenen zonder wettelijke reden. U hebt het recht zich te verzetten tegen het feit dat uw persoonsgegevens worden verspreid, overgedragen of opgeslagen.

Voor elke vraag tot inzage van uw persoonsgegevens neemt u contact met ons op:

 • via ons contactformulier
 • of via een ondertekende brief met een kopie van een identiteitsbewijs naar het volgende adres: Waterloosesteenweg 643 B-1050 Elsene, Brussel, België

Wij geven u binnen de 30 werkdagen een antwoord.

5. Cookies

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer of randapparatuur worden geïnstalleerd.

Doeleinden van cookies

Wij gebruiken cookies om statistieken over de bezoeken aan onze website in kaart te brengen.

Ons gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies om:

 • u te identificeren wanneer u deze website raadpleegt
 • statistieken (bereikstudie) te bekomen via Google Analytics

Verzamelde gegevens aan de hand van cookies

Cookies helpen ons om inlichtingen te verzamelen over de manier waarop u onze website gebruikt, maar we slaan geen enkele informatie op waarmee we u persoonlijk kunnen identificeren in de gegevens van onze cookies die u aanbelangen. We registeren uitsluitend een unieke sessie-ID, die ons helpt een gebruikersprofiel en uw voorkeuren bij een volgend bezoek terug te vinden.

Soorten cookies

 • Sessiecookies: deze cookies worden tijdelijk op uw computer of randapparatuur opgeslagen tijdens een browsersessie. Aan het einde van deze browsersessie worden ze van uw computer of randapparatuur verwijderd.
 • Permanente cookies: deze cookies blijven voor een langere tijd op uw computer opgeslagen. Ze helpen ons om u te herkennen wanneer we voor meer dan één browsersessie moeten weten wie u bent.

Beheer van cookies

Het menu van de meeste browsers bevat opties waarmee u uw cookies kunt beheren door uw cookie-instellingen aan te passen. In het algemeen biedt de browser u de mogelijkheid om:

 • uw cookies weer te geven;
 • cookies toe te staan;
 • alle cookies of alleen bepaalde cookies uit te schakelen;
 • alle cookies uit te schakelen wanneer u uw browser sluit;
 • cookies te blokkeren;
 • op de hoogte te worden gesteld bij ontvangst van een cookie.

Indien u kiest om onze cookies te blokkeren, zullen de meeste functionaliteiten op onze website echter worden uitgeschakeld (namelijk inschrijving, mogelijkheid om een commentaar te posten of alle andere interacties) en heeft dit mogelijke gevolgen voor uw browse-ervaring. Indien u alle cookies uitschakelt in uw browserinstellingen, worden uw browservoorkeuren verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Merk op dat, tenzij u de browserinstellingen zo hebt ingesteld dat alle cookies worden geweigerd, ons systeem cookies zal plaatsen bij elk bezoek aan onze website.

Door de installatie van een cookie te weigeren, hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde diensten. De gebruiker heeft echter de mogelijkheid om in zijn computerinstellingen de installatie van cookies te weigeren. Dat kan als volgt:

 • Voor Internet Explorer: ga naar het tabblad 'Extra' (tandwiel in rechterbovenhoek) / Internetopties. Klik op 'Privacy' en kies 'Alle cookies blokkeren'. Klik op OK om te bevestigen.
 • Voor Firefox: klik bovenaan in het browservenster op de knop 'Firefox' en ga daarna naar het tabblad 'Opties'. Klik op 'Privacy'. Stel de regels voor onthouden in op 'Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis'. Vink het vakje 'Cookies van websites accepteren' uit.
 • Voor Safari: Klik in de rechterbovenhoek van de browser op het menu-pictogram (tandwiel). Kies 'Instellingen'. Klik op 'Geavanceerd'. Klik onder 'Privacy en beveiliging' op 'Instellingen voor content'. Onder 'Cookies' kunt u cookies blokkeren.
 • Voor Chrome: Klik in de rechterbovenhoek van de browser op het menu-pictogram (drie horizontale lijntjes). Kies 'Instellingen'. Klik op 'Geavanceerd'. Klik onder 'Privacy en beveiliging' welke instellingen u wilt inschakelen. Onder 'Instellingen voor content' kunt u cookies blokkeren.

Bijkomende informatie over cookies

Voor meer informatie over cookies raadpleegt u de volgende pagina van CNIL: http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/

6. Gegevensbeveiliging

We doen er alles aan om de veiligheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Onze website wordt beschermd door het HTTPS-protocol en de uitgewisselde informatie wordt gecodeerd.

7. Opmerkingen

Wanneer u een commentaar op onze website plaatst, verzamelen we de invulgegevens op het feedbackformulier, alsook uw IP-adres en de user agent van uw browser om ons te helpen ongewenste commentaren op te sporen.

8. Statistieken en bereikmetingen

Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door Google Analytics gegenereerde informatie heeft betrekking op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres). Deze gegevens worden door Google doorgegeven en bewaard op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze gegevens om rapporten op te stellen over de website-activiteiten.

Voor meer details over de algemene voorwaarden en richtlijnen omtrent vertrouwelijkheid van Google Analytics gaat u naar:

 • http://www.google.com/analytics/terms/nl.html
 • http://www.google.com/policies/privacy/
 • 9. Facebook Pixel

  Indien u, als bezoeker van onze website, inlogt op Facebook, wordt een niet-persoonlijk, niet-omkeerbaar controlecijfer van uw gebruikersgegevens naar Facebook verstuurd voor marketing- en analysedoeleinden.

  Voor meer informatie over het doel van deze gegevensverzameling, de verwerking ervan en het gebruik van gegevens door Facebook, alsook over de mogelijke instellingen ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer gaat u naar: